Elektrikte kurulu gücümüz: 104 bin megavat

Enerji altyapısına uzun yıllardır önemli yatırım yapan ve bu sayede hem kaynak çeşitliliğini hem de arz güvenliğini sağlayan Türkiye, elektrikte kurulu gücünü 104 bin megavatın üzerine taşıdı. 1993 yılında 20 bin 335 megavat olan Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2001 yılında 28 bin 332 megavata çıkarak, yüzde 39 artış gösterdi. 2023 yılında ise bu kurulu güç 104 bin megavatın üzerine çıktı. 2001’den bugüne ise kurulu güçte 75 bin megavatı aşkın (yüzde 268) artış yaşandı. Geçtiğimiz ay sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 104 bin 136 megavat oldu. Kurulu güç artışında yenilenebilir enerji kaynakları başrolü oynadı.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 54’E ÇIKTI

Elektrik üretiminde toplama göre yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü oranı 2022’de yüzde 54’e ulaştı. Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 44’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu gücü ise Şubat 2023 sonu itibarıyla 104 bin megavatı aştı. Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütleden oluşan temiz enerji kaynaklarının payı da 24 bin 434 megavat seviyesinde gerçekleşti.

KURULU GÜCÜN 3’TE 1’İ HİDROELEKTRİKTEN

Türkiye’de kurulu gücün kaynaklara göre dağılımında yüzde 30,3 oran ile en büyük payı hidroelektrik santrallerinin aldığı görülüyor. Doğal gazın payı yüzde 24,4 olurken, kömür ise yüzde 20,9 pay alıyor. Toplam gücün yüzde 11’ini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 9,3’ünü ise güneş santralleri oluşturuyor. Jeotermal kaynakları ise toplam gücün yüzde 1,6’sını oluşturuyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) raporuna göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin, yüzde 64 artışla 2027 itibarıyla toplamda 90 gigavata ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin bu büyümeyle 2027’de; Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Brezilya, İspanya, Japonya, Avustralya ve İngiltere’nin ardından temiz enerji kapasitesine sahip ülkeler arasında 10’uncu sıraya yükselmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir